Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Ja jestem studentem (na studiach dziennych) z Ukrainy, mam wizę typu D, i chcę zacząć pracować (na przykład w supermarkecie). Ile godzin w tydzień (dzień) mogę pracować? Czy jest ilość tych godzin mniejsza niż w polaków?

Odpowiedź

Dzień dobry!

W Pana przypadku - jeżeli myśli Pan o podjęciu pracy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę - może Pan pracować jedynie w okresie wakacji akademickich (lipiec-sierpień-wrzesień) oraz w ramach staży organizowanych przez Pana uczelnię - wówczas również w miesiącach, w których odbywają się zajęcia.

W innym przypadku, tzn. jeśli - jak Pan pisze - zastanawia się Pan nad zatrudnieniem w supermarkecie itp., aby mógł Pan legalnie wykonywać pracę, przyszły pracodawca powinien albo uzyskać dla Pana w urzędzie wojewódzkim zezwolenie na pracę, albo zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.

W momencie, gdy ukończy Pan studia, uzyska Pan dostęp do polskiego rynku pracy na tych samych zasadach, co obywatele polscy, tzn. bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń czy zgód. Nadal będzie Pan potrzebował tylko zezwolenia na pobyt w Polsce.

Jeżeli chodzi natomiast o chwilę obecną, proszę pamiętać, że podjęcie przez Pana pracy bez wcześniejszego uzyskania na to zgody władz polskich (por. wyżej) mogłoby się wiązać nawet z wydaniem Panu decyzji o wydaleniu z Polski i zakazie Pana ponownego wjazdu na to terytorium nawet przez okres 3 lat.


Data odpowiedzi:

2014-04-07 12:01:20

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii