Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

dzień dobry.Jestem ukrainką, studentką ostatniego roku studiów w Polsce,mam kartę tymczasowego pobytu która jest ważna do 15.10.2014.czy musze pracodawca uzyskać zezwolenie starosty powiatu, żeby zatrudnić mnie na stałą prace?

Odpowiedź

Dzień dobry! Niestety, tak. Prawa do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności rejestrowania przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (procedura przed starostą - w powiatowym urzędzie pracy) albo uzyskiwania dla niego zezwolenia na pracę (postępowanie w urzędzie wojewódzkim), nie mają - co do zasady - studenci.

Dopiero ukończenie przez Panią studiów (ale tylko, jeśli są to studia stacjonarne) pozwali Pani na wykonywanie pracy w Polsce (na podstawie dowolnej umowy / na rzecz dowolnego pracodawcy) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Warto również, aby Pani pamiętała, że nowa ustawa o cudzoziemcach (wchodzi w życie 1 maja 2014 r.) wprowadzi możliwość możliwość uzyskania przez absolwentów polskich uczelni 1-rocznego zezwolenia na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy.


Data odpowiedzi:

2014-03-25 23:01:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii