Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Mam pytanie, czy Ukrainiec z karta pobytu na czas określony zatrudniony w firmie legalnie może zmienić prace powiedzmy z dnia na dzień czy musi wyjechać na okres pól roku na ukraine aby mógł znów przyjechać do polski i podjąć druga inna prace?

Odpowiedź

Jeśli karta pobytu była wydana na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia tego cudzoziemca - takie oświadczenie rzeczywiście można uzyskać na sześć miesięcy w ciągu roku. Opisany cudzoziemiec nie może więc pracować w Polsce nadal na podstawie kolejnego oświadczenia. Jeśli pracował sześć miesięcy - rzeczywiście powinien wyjechać na kolejne pół roku, aby znów móc skorzystać z takiego samego rozwiązania.

Natomiast - pracodawca cudzoziemca, który złożył oświadczenie, może wystąpić o zezwolenie na pracę dla tego cudzoziemca bez konieczności tzw. testu pracy (tj. szukania pracowników na lokalnym rynku pracy przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi). Wówczas, po uzyskaniu takiego zezwolenia, pracownik może nadal wykonywać pracę - ale mowa o pracy u tego samego pracodawcy.

Także inny pracodawca może zaoferować cudzoziemcowi zatrudnienie - ale wówczas musi przeprowadzić wspomniany test pracy i wystąpić o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Następnie zezwolenie będzie podstawą do złożenia przez cudzoziemca wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce (kolejną kartę pobytu).

Warto wiedzieć, że 1 maja zmieniają się przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców. Wówczas to cudzoziemiec (pod warunkiem, że jest w Polsce) będzie mógł wnioskować od razu o zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt.


Data odpowiedzi:

2014-03-15 20:54:15

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii