Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie!\r\nJestem obywatelką Ukrainy. Jestem zameldowana w Polsce i posiadam numer PESEL. W grudniu 2013 zostałam zatrudniona na okres pół roku na podstawie umowy o pracę (mam roboczą wize typu D do 10 maja, bez faktycznego pozwolenia na prace, tak jak to pozwala prawo Polskie), ale niestety moja współpraca z pracodawcą skończyła sie wcześniej. teraz znalazłam sobie inna prace, ktura wymaga bardzo częstych wyjazdów za tereny Polski i Unji Europejskiej (to są linije lotnicze, i zatrudniają na podstawie umowy o pracy na okres 12 miesięcy). Za tydzień zaczynają się szkolenia.\r\n Teraz pytanie: 1.Czy w mojej sytuacji jest możliwość dostać wize szengen na tych pół roku bez faktycznego pozwolenia na prace tak jak ja to miałam z wizą typu D?\r\n2. Jakie inne rozwiązanie widzą Państwo w mojej sytuacji? bardzo chciałabym dostać tą prace...\r\n3. Gdzie ewentualnie mogłabym shukać pomocy w tym temecie? Do kogo można było by sie zwrócić? \r\n\r\nBardzo prosze o pomoć i szybka odpowiedż, ponieważ baaaaaardzo zalezy mi na tej pracy. \r\nDzięńkuję

Odpowiedź

Dzień dobry!

Jak rozumiem, Pani praca w Polsce opierała się dotąd na oświadczeniu pracodawcy zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy - czy tak?

Niestety, na podstawie takiego dokumentu można legalnie wykonywać pracę w Polsce jedynie przez 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy.

Oznacza to, że mogłaby Pani na podstawie (analogicznego, jak dotychczasowe) oświadczenia o zamiarze powierzenia zatrudnienia przez linie lotnicze, świadczyć pracę na ich rzecz, ale tylko do końca ważności wizy.

Upływ jej ważności przypadnie już na okres obowiązywania nowej ustawy o cudzoziemcach. Jest to o tyle ważne, że nowa ustawa pozwoli Pani wnioskować o udzielenie jednego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (dalszą na rzecz linii lotniczych) nawet w ostatnim dniu Pani legalnego pobytu w Polsce (zniknie dotychczasowy wymóg składania wniosku na 45 dni przed upływem ważności wizy lub karty pobytu).

Co jednak szczególnie istotne, na czas postępowania otrzymałaby Pani do paszportu tzw. stampilę (stempel potwierdzający złożenie wniosku w terminie). Ze względu zaś na fakt, że w dniu złożenia wniosku byłaby Pani "jeszcze" uprawniona do wykonywania pracy w Polsce (wciąż ważne oświadczenie), prawo to uległoby przedłużeniu aż do zakończenia postępowania, kiedy to wynikałoby już z udzielonego nowego zezwolenia na pobyt i pracę (a więc mogłaby Pani pracować w czasie, gdy Pani nowy wniosek o zezwolenie na pobyt byłby rozpatrywany).

Innym wyjściem z opisanej przez Panią sytuacji może być uzyskanie do nowego pracodawcy już teraz "pełnoprawnego" zezwolenia na pracę (decyzja wojewody) i następnie udanie się na Ukrainę po wizę pracowniczą albo złożenie w Polsce wniosku o zezwolenie na zamieszkanie (jeszcze pod rządami obecnie obowiązującej ustawy) w związku z zezwoleniem na pracę.


Data odpowiedzi:

2014-03-09 22:21:48

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii