Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy małżonek obywatela polskiego moze wyjechac do pracy za granice np Niemcy?Jak tak to na jaki okres, jesli takowe są?Czy moze podjac prace na statku ( np 4 tyg do miesiaca w morzu i powrot do kraju)?

Odpowiedź

Małżonek-cudzoziemiec obywatela polskiego może wyjechać do pracy za granicą tylko wtedy, jeśli ma pozwolenie na pracę w tym kraju.

Polska karta pobytu, nawet wydana na podstawie związku z obywatelem RP, nie uprawnia do pracy bez zezwolenia za granicą.

Jeśli chodzi o pracę na statku - jest możliwe podjęcie pracy, jeśli marynarz jest zatrudniony zgodnie z przepisami kraju, w którym znajduje się siedziba firmy, która go zatrudnia.

Restrykcje dotyczące pobytu na morzu/pobytu w Polsce pojawiają się wtedy, gdy cudzoziemiec chce wkrótce ubiegać się o zezwolenie na osiedlenie się. Warunkiem niezbędnym do uzyskania tego zezwolenia w przypadku cudzoziemców-małżonków obywateli RP jest bowiem 'nieprzerwany pobyt w Polsce' przez okres dwóch lat (art. 64.1. ust. 2 ustawy o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r.).

Za nieprzerwany uważa się taki pobyt, w którym żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy, a łączna nieobecność w Polsce nie przekroczyła 10 miesięcy w ciągu tych dwóch lat (art. 64.4 wspomnianej ustawy).

Prawo przewiduje też, że dozwolone są dłuższe nieobecności w Polsce, m.in. gdy cudzoziemiec pracuje za granicami Polski na podstawie umowy o pracę z pracodawcą, który ma siedzibę w Polsce (np. armator z siedzibą w Polsce) lub towarzyszy małżonkowi-Polakowi, który pełni obowiązki zawodowe za granicą.

Zgodnie z tymi przepisami, miesięczne rejsy byłyby możliwe, trzeba by jedynie pilnować ich liczby, gdyby pracodawca nie był firmą zarejestrowaną w Polsce, aby w ciągu dwóch lat rejsów nie było więcej niż dziesięć.

Warto upewnić się, aby rejs nie przypadał w momencie, gdy cudzoziemiec powinien przedłużać polską kartę pobytu (najpóźniej 45 dni przed upływem jej ważności) - jak wskazują informacje od internautów powoduje to spore komplikacje.


Data odpowiedzi:

2009-09-30 21:05:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii