Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Czy obywatel Turcji, posiadający kartę pobytu może otworzyć działalność gospodarczą w Polsce w oparciu o dowolną formę opodatkowania? Czy też muszą to być wyłącznie księgi handlowe?

Odpowiedź

Według naszej wiedzy nie ma ograniczeń dotyczących formy opodatkowania.

Obywatel Turcji może jednak mieć ograniczenia w możliwości otwarcia własnej działalności, które wynikają z jego statusu prawnego. Polska i Turcja mają (oprócz standardowych przepisów dotyczących cudzoziemców, które także dotyczą obywateli Turcji) umowy dwustronne, które dają przywileje na rynku pracy niektórym obywatelom Tureckim. Co do zasady jednak prawo przewiduje w tej sprawie różne ograniczenia.

Istotne jest więc, jakiego rodzaju kartę pobytu posiada opisywany przez Panią cudzoziemiec, a także - jak długo ją posiada, czy w ostatnich latach posiadał zezwolenie na pracę w Polsce.

Od statusu prawnego cudzoziemca zależy, czy może otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, czy też może jedynie zakładać w Polsce spółki.

Szczegółowych informacji może Państwu udzielić np. Urząd Pracy albo Urząd Wojewódzki - w celu uzyskania rzetelnej odpowiedzi najlepiej zabrać ze sobą kartę pobytu cudzoziemca i decyzję, na podstawie której ta karta była wydana. Cudzoziemiec powinien też ustalić w oparciu o swoje dokumenty, jak długo, na jakiej podstawie przebywa w Polsce, a także - od jakiego czasu (i czy?) pracuje w Polsce w oparciu o zezwolenie na pracę.

Ważne też, aby pamiętać, że na pracę we własnej firmie cudzoziemiec także w większości przypadków potrzebuje zezwolenia na pracę.


Data odpowiedzi:

2014-03-26 11:49:30

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii