Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

czy cudzoziemiec mający kartę stałego pobytu, dzierżawiący ziemię może powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy?

Odpowiedź

W sytuacji, którą Pani opisała tak naprawdę nie ma znaczenia status cudzoziemca - pracodawcy, a status cudzoziemca - ewentualnego pracownika.

Zatrudnianie obywateli m.in. Ukrainy w Polsce odbywa się na uproszczonych zasadach, co wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Aby skorzystać z ułatwień pracodawca powinien zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy i tam zarejestrować tzw. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Co bardzo ważne, przyszły pracodawca nie musi udowadniać, że na przyszłe stanowisko poszukiwał już pracowników wśród Polaków. Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do wydania wizy cudzoziemcowi w polskim konsulacie.

Wadą takiego rozwiązania jest to, że pracę na tej podstawie cudzoziemiec może wykonywać jedynie przez pół roku. Jednak już po upływie 3 miesięcy pracy pracodawca ma możliwość wystąpienia o zezwolenie na pracę bez konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy.

Jest także i druga droga. Przyszły pracodawca może od razu wystąpić o zezwolenie na pracę dla pracownika - cudzoziemca. Ma to sens jedynie wówczas, gdy pracodawca planuje zatrudnienie przez okres dłuższy niż pół roku. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane, gdyż pracodawca musi wykazać, że na dane stanowiska nie ma miejscowego kandydata. O zezwolenie na pracę należy wystąpić w Urzędzie Wojewódzkim. Jest kilka rodzajów zezwoleń - w zależności od rodzaju pracy - najlepiej zapytać bezpośrednio w Urzędzie, który rodzaj zezwolenia należy wybrać w konkretnej sytuacji.


Data odpowiedzi:

2013-12-19 11:12:37

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii