Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam.jestem obywatelką Ukrainy.mam karte pobytu na 2 lata.zaniedługo mi sie konczy waznosć karty i dowiedziałam sie ze musze miec pozwolenie na prace.jeżeli nie uzyskam pozwolenia to nie moge sie starac o przedłużenie karty pobytu?w tej chwili jestem zatrudniona.i nie rozumiem do czego jest potrzebne to zezwolenie?

Odpowiedź

Może Pani starać się o kartę pobytu pod warunkiem, że może Pani udokumentować powody, dla których ta karta jest Pani potrzebna.

Takim powodem może być właśnie praca.

Co do zasady obywatele Ukrainy potrzebują jednak zezwolenia na pracę, aby pracować w Polsce. Do uzyskania nowej karty pobytu co do zasady potrzebne jest więc posiadanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

Oba zezwolenia: na pobyt i na pracę wydają Urzędy Wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Od tej ogólnej zasady są wyjątki - na przykład cudzoziemcy, którzy skończyli w Polsce studia nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce - mogą pracować bez takiego zezwolenia. Nie potrzebują go też małżonkowie polskich obywateli albo posiadacze ważnej Karty Polaka. Niektóre rodzaje pracy nie wymagają zezwolenia (na przykład praca jako wykładowca języka obcego w szkołach).

Jeśli żadna z wspomnianych sytuacji Pani nie dotyczy, to koniecznie powinna Pani sprawdzić, czy pracuje Pani w Polsce legalnie. Jeśli nie - warto wiedzieć, że nielegalne zatrudnienie może być podstawą do utraty karty pobytu. Podkreślam, co do zasady obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce, gdy posiadają zezwolenie na pracę.

Gdy zezwolenie jest Pani potrzebne do wykonywania pracy - czyli na ogólnych zasadach - zezwolenie na pracę jest konieczne, aby uzyskać zezwolenie na pobyt. Jeśli go Pani nie posiada, nie będzie Pani mogła wnioskować o zezwolenie na pobyt na podstawie pracy.

Jeśli pracuje Pani obecnie na podstawie oświadczenia pracodawcy, które zarejestrował on w Urzędzie Pracy - ten dokument uprawnia do zatrudnienia tylko na sześć miesięcy w ciągu roku. W tym czasie pracodawca powinien uzyskać dla Pani zezwolenie na pracę.

W maju 2014 roku przepisy w tej sprawie ulegną zmianie. Cudzoziemiec będzie mógł wnioskować o jedno zezwolenie od razu obejmujące prawo do pobytu w Polsce i prawo do pracy. Obecnie jednak te sprawy są oddzielne - cudzoziemiec wnioskuje o zezwolenie na pobyt, a pracodawca o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Oba postępowania prowadzone są w Urzędzie Wojewódzkim.


Data odpowiedzi:

2013-11-26 17:51:09

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii