Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry. Czy może obywatel Ukrainy z kartą czasowego pobytu, wydanej na podstawie zezwolenia na pracę, pracować także jako freelancer i otrymywać przychody zagraniczne?

Odpowiedź

Zezwolenie na pracę, jakie posiada cudzoziemiec, daje prawo do wykonywania wyłącznie tej pracy, u tego pracodawcy, który jest wskazany w zezwoleniu.

Na podstawie posiadanego zezwolenia cudzoziemiec może więc legalnie wykonywać tylko i wyłącznie tę pracę, której zezwolenie dotyczy. A więc - to zezwolenie nie daje Panu uprawnienia do podejmowania dodatkowej, innej pracy.

Świadczenie pracy za granicą wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej pracy w tym kraju, w którym praca jest realnie świadczona. Wiele Państw przewiduje sytuacje wyjątkowe: rodzaje pracy czy wymiar pracy, które są zwolnione z wymogu posiadania zezwolenia - warto byłoby najpierw sprawdzić, czy praca, o którą Pan pyta, jest w kraju docelowym traktowana standardowo (czyli wymaga uzyskania zezwolenia), czy nie (i wtedy nie wymaga).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że podjęcie dodatkowej pracy za granicą nie koliduje z polskimi wymogami i przepisami dotyczącymi legalizacji, pod warunkiem, że ta praca jest wykonywana legalnie, biorąc pod uwagę prawo państwa dodatkowego zatrudnienia.

Trzeba pamiętać, że praca nielegalna może być podstawą odebrania cudzoziemcowi karty pobytu w Polsce - dlatego warto po pierwsze upewnić się, jak wyglądają przepisy państwa, w którym zamierza Pan pracować jako freelancer i dopełnić wymaganych formalności, a po drugie - upewnić się w Urzędzie Wojewódzkim, który wydał Pana kartę pobytu, czy interpretacja sytuacji jest taka, jak opisałam powyżej.

Przypadek jest dość wyjątkowy, interpretacja może być różna w różnych województwach.


Data odpowiedzi:

2013-11-20 09:24:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii