Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam,\r\nMam pytanie jak załatwić pozwolenie na pracę dla Ukrainki która przepracowała u mnie już pół roku.\r\nGdzie mam się zwrócić i ile to trwa

Odpowiedź

Jak rozumiem, cudzoziemka o którą Pani pyta wykonywała u Pani pracę legalnie na podstawie tzw. oświadczenia.

W tej sytuacji może Pani, jako pracodawca, wystąpić dla niej o zezwolenie na pracę bez konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Wniosek składa się do wydziału spraw cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

Trzeba pamiętać, że z takiej uproszczonej procedury można skorzystać jedynie wówczas gdy:

  • praca, wykonywana wcześniej na podstawie oświadczenia jest taka sama, jak praca, która ma być wykonywana już na podstawie zezwolenia na pracę (tj. nie zmieniają się warunki zatrudnienia),
  • cudzoziemiec wykonywał pracę w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

W praktyce oznacza to, że nie można skorzystać z uproszczonej procedury dot. zezwoleń na pracę, gdy cudzoziemiec przepracował 6 miesięcy na podstawie oświadczenia, potem nastąpiła miesięczna przerwa, a dopiero później pracodawce wystąpił o zezwolenie. W takiej sytuacji możliwe jest ubieganie się o zezwolenie w "normalnym" trybie. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane, gdyż pracodawca musi wykazać, że na dane stanowisko nie ma miejscowego kandydata czyli przejść tzw. test rynku pracy w powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.


Data odpowiedzi:

2013-11-25 18:16:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii