Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry, jestem obywatelką Ukrainy, posiadam Kartę Polaka, mam wizę krajową na 1 rok. Czy mogę pracować w Niemczech w ciągu 2,5 miesięcy, do tej pory nie przekraczałam granicy innych państw UE oprócz RP. Czy potrzebuję jeszcze innych dokumentów? Dziękuję bardzo.

Odpowiedź

Aby móc w Niemczech pracować nie jest wystarczająca polska wiza - musi Pani uzyskać niemiecką wizę z prawem do pracy.

Może Pani natomiast na podstawie wizy krajowej pojechać do Niemiec (czy do innych krajów strefy Schengen) na maksymalnie 3 miesiące w ciągu pół roku w celu turystycznym, przy czym musi Pani:

  • posiadać ważny paszport,
  • posiadać środki pieniężne wystarczające na utrzymanie, podczas planowanego pobytu oraz na powrót do kraju zamieszkania lub do Polski i uzasadnić cel swojej podróży i warunki planowanego pobytu,
  • Pani dane nie mogą być wpisane w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) jako dane osoby, której można odmówić wjazdu do obszaru Schengen;
  • nie może być Pani uznawana za osobę, która może naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe państw strefy Schengen

Może Pani wykorzystać taki wyjazd turystyczny do znalezienia pracodawcy - jest to pierwszy konieczny krok do uzyskania prawa do pracy w Niemczech.


Data odpowiedzi:

2013-11-12 14:29:58

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii