Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy obywatelka Białorusi przebywająca na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie wydanego na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 1 (kontynuacja nauki) ustawy o cudzoziemcach, może podjąć zatrudnienie na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP?

Odpowiedź

- Kluczowe w tej sytuacji jest to, czy jest Pani absolwentką polskich studiów stacjonarnych (i np. robi doktorat), czy nie - informuje pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Cudzoziemcy-absolwenci studiów dziennych na polskich uczelniach mogą pracować w Polsce bez zezwolenia. Cudzoziemcy, którzy nie ukończyli polskich studiów dziennych, mogą podejmować pracę w Polsce tylko na podstawie zezwolenia.

Prawo przewiduje ułatwienia w podejmowaniu zatrudnienia przez obywateli niektórych krajów, w tym Białorusi. Dotyczy to jednak cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy. - Pisemne oświadczenie o chęci zatrudnienia cudzoziemca potwierdzone w PUP może być podstawą wydania wizy w celu podjęcia pracy - mówi Barbara Mingin z Wydziału Spraw Cudzoziemców Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego. - Wówczas cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski z prawem do pracy, którego studenci obecni w Polsce nie mają.

Jeśli nie jest Pani absolwentką polskiej uczelni, a chce podjąć pracę, pracodawca powinien wystąpić o zezwolenie na pracę dla Pani. Po uzyskaniu tego zezwolenia powinna Pani wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego o nową kartę pobytu - wydaną w celu podjęcia pracy, informuje Mingin.

Informacje na temat grup cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, rejestracji oświadczeń w PUP, uzyskiwania zezwolenia na pracę można znaleźć na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy - link poniżej.

Zobacz także

Mazowiecki Urząd Pracy

Data odpowiedzi:

2009-09-25 12:28:46

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii