Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jeżeli student przebywa w Polsce na podstawie karty tymczasowego pobytu i jednocześnie ma wizę studencką to czy ma prawo do pracy w Polsce?

Odpowiedź

Niestety mamy zbyt mało danych, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Musielibyśmy wiedzieć na jakiej podstawie cudzoziemiec otrzymał kartę pobytu, a także na jakiej podstawie otrzymał wizę.

Jeżeli chodzi o prawo studentów - obcokrajowców do pracy w Polsce bez zezwolenia, a więc na takich zasadach, które obowiązują polskich obywateli, to posiadają je cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie karty pobytu wydanej ze studiami (nie należy tego mylić z kartą pobytu wydaną w związku z nauką). Najłatwiej ustalić podstawę karty pobytu sprawdzając jaki numer artykułu jest podany na pierwszej stronie decyzji przyznającej zezwolenie na zamieszkanie - jeżeli jest tam wskazany art. 53 ust. 1 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach student ma prawo pracować.

W przypadku karty na tzw."naukę" (art. 53 a ust.1 pkt 1a) student ma prawo do pracy bez zezwolenia jedynie w okresie letnich wakacji tj. od lipca do września. Gdyby chciał pracować dłużej, musi ubiegać się o zezwolenie na pracę lub tzw. oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (ta opcja dotyczy jedynie obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy i daje prawo do pracy przez okres 6 miesięcy w ciągu roku).


Data odpowiedzi:

2013-10-22 14:34:35

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii