Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mąż jest tunezyjczykiem,jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Czy może za pośrednictwem tego urzędu skorzystać z pracy za granicą w ramach EURES

Odpowiedź

Informacji w tej sprawie powinien udzielić sam Urząd.

Co do zasady, cudzoziemiec z polską kartą pobytu nie ma prawa do pracy za granicą. Aby podjąć taką pracę, potrzebuje zezwolenia.

Każde państwo unijne ma inne wyjątki od tej ogólnej zasady - np. niektóre rodzaje pracy albo niektóre narodowości są zwolnione od obowiązku uzyskania tego zezwolenia.

Sytuacja Pani męża zależy więc od tego, w jakim państwie miałby pracować oraz jaką pracę wykonywać. Czasem istotne jest, przez jaki czas wykonywałby tę pracę. Takie informacje powinien jednak posiadać Urząd Pracy.


Data odpowiedzi:

2013-07-30 22:32:41

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii