Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

1)Czy obywatel Ukrainy z pozwoleniem na pobyt stały i z pozwoleniem na osiedlenie sie w Polsce może starać się o zezwolenie na pobyt w Niemczech? 2)Czy jeżeli może być zatrudniony na tak zwany basis do 450€ to czy może starać się o pobyt w niemczech? 3)Czy jak obywatel z Ukrainy ma zameldowanie w Niemczech to czy może starać się o pozwolenie na pobyt i pracę w Niemczech? 4)Czy obywatel ukraiński ,który ma działalność gospodarczą w Polsce może podjąć pracę na na posiadanie działalności gospodarczej w Polsce? 5)Czy obywatel ukraiński posiadający dwoje dzieci w wieku szkolnym i posiadające obywatelstwo polskie może wykorzystać taką sytuację i starać się o pobyt i zezwolenie na pracę w Niemczech?

Odpowiedź

Według naszej wiedzy, obywatel Ukrainy z polskim prawem pobytu stałego może podjąć zatrudnienie czy osiedlić się w Niemczech tylko wtedy, gdy uzyska w tym celu potrzebne zezwolenia w Niemczech. Oczywiście może się o nie ubiegać - wszelkich informacji na ten temat należy szukać w Ambasadzie Niemiec.

Zameldowanie obywatela Ukrainy w Niemczech nie będzie możliwe, dopóki nie będzie tam miał legalnego pobytu. Na podstawie obecnego statusu prawo dopuszcza trzymiesięczny pobyt w ciągu pół roku, tylko w celach turystycznych. Nie mamy wiedzy, czy w przypadku takiego wyjazdu meldunek jest możliwy.

Podejmowanie działalności gospodarczej, podobnie jak podejmowanie pracy, wymaga uzyskania zezwolenia.

Fakt posiadania dzieci-polskich obywateli raczej nie ułatwia legalizacji pobytu - ułatwiłoby ją natomiast posiadanie żony Europejki, która w Niemczech mieszka i pracuje. Odradzamy jednak szukanie takich więzi na siłę, w celu legalizacji pobytu - lepiej skorzystać z ścieżki związanej z pracą - pierwszym krokiem do podjęcia legalnego zatrudnienia w Niemczech powinno być znalezienie pracodawcy, który będzie chciał konkretnego cudzoziemca zatrudnić. To pracodawca wnioskuje następnie o zezwolenie na zatrudnienie tego cudzoziemca (podobnie jak w Polsce).


Data odpowiedzi:

2013-07-20 22:27:48

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii