Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Mam pytanie jak sie wybiera rodzaj umowy na podstawie ktorej ma byc wykonywana praca cudzoziemcem(z Ukrainy)?Jak to wplywa na ubezpieczenie zdrowotne i staz emerytalny i w ogule jak sie oblicza w Polsce staz emerytalny? Na przyklad jeden ma umowe o prace 1600 brutto drugi umowa zlecenia 400-500 zl. miesiaczne i rok prace.Ile sie zaliczy im stazu emerytalneho i czy oboje miely jednakowe ubez. zdrowotne. Z gory dzienkuje

Odpowiedź

Rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać w Polsce pracę zależy tak naprawdę od decyzji pracodawcy i pracownika - może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa cywilnoprawna (czyli np. umowa zlecenia). Bardzo ważne jest natomiast, aby wnioskując o zezwolenie na pracę określić rodzaj tej umowy i następnie dokładnie taką właśnie umowę podpisać - zezwolenie na pracę wydawane jest bowiem na konkretne stanowisko u konkretnego pracodawcy i na konkretne warunki pracy (zarówno dot. finansów, jak i wymiaru czasu pracy oraz formy umowy).

W przypadku obywateli Ukrainy nie jest konieczne ubieganie się o zezwolenie na pracę, jeżeli pracodawca zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a cudzoziemiec posiada aktualną wizę z prawem do pracy w Polsce lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli cudzoziemiec przebywa jeszcze za granicą, na podstawie oświadczenia zarejestrowanego wcześniej przez pracodawcę może ubiegać się w polskiej placówce dyplomatycznej o wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie oświadczenie cudzoziemiec może wykonywać pracę przez maksymalnie 6 miesięcy w ciągu roku. Jednak po upływie 3 miesięcy wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawca może starać się o wydanie zezwolenia na pracę dla takiego cudzoziemca na zdecydowanie uproszczonych warunkach.

Jeżeli chodzi o opisane przez Pana przypadki - zakres ubezpieczenia zdrowotnego jest taki sam bez względu na rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia. To co się zmieni to wysokość składki odprowadzanej na to ubezpieczenie. Zależy ona i od wysokości wynagrodzenia i od rodzaju umowy. Co do zasady składaki odprowadzane w przypadku umowy zlecenia są nieco niższe niż w przypadku umowy o pracę, jednak ta zasada ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia jednocześnie pracuje w innym miejscu na podstawie umowy o pracę. Jeżeli natomiast zlecenie jest jedynym zatrudnieniem składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są w pełnej wysokości.

Z punktu widzenia pracodawcy umowa o pracę jest umową droższą - pracodawca musi bowiem ponieść dodatkowe koszty, których nie ma w przypadku zatrudniania na podstawie umowy zlecenia. Z punktu widzenia pracownika - korzystniejsza jest umowa o pracę, ponieważ daje mu ochronę przewidzianą w Kodeksie Pracy, prawo do urlopu i zwolnień lekarskich, za które przysługuje wynagrodzenie itp.

Jeżeli chodzi o kwestie emerytalne jest to dość skomplikowane zagadnienie. Bardzo trudno udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi nie posiadając dokładniejszych danych. Z całą pewnością najbardziej kompetentne informacje uzyska Pan w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto się przejść osobiście do najbliższej placówki ZUSu bądź skorzystać z infolinii - Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) dostępne jest pod numerem telefonu 801 400 987 (o ile będzie Pan dzwonił z telefonu stacjonarnego) lub (22) 560 16 00 (dostępny zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych).


Data odpowiedzi:

2013-08-27 22:49:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii