Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam, mam pytanie. Jestem żoną Nigeryjczyka. Obecnie mieszamy w Londynie, gdzie braliśmy ślub. Ja chciałabym wziąć rozwód. Czy mogę go wziąć w Polsce? W Anglii jest to bardzo drogie i trzeba być 4 lata w separacji. Jakie warunki muszę spełnić, aby móc wziąć rozwód w Polsce? Czy muszę wrócić do Polski i mieszkać tutaj? Dziękuję za pomoc.

Odpowiedź

Rzeczywiście, aby mogła Pani zwrócić się do polskiego sądu, powinna mieć Pani miejsce zamieszkania w Polsce. Należy wówczas zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce Pani zamieszkania w Polsce sądu okręgowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich, z pozwem rozwodowym.

Nie oznacza to jednak, że polski sąd będzie prowadził Państwa sprawę rozwodową zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wybór właściwego prawa sąd dokona na podstawie ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, analizując po kolei następujące okoliczności. Po pierwsze, dla rozwiązania małżeństwa właściwe będzie wspólne prawo kraju obywatelstwa obojga małżonków. Jeżeli nie macie Państwo tego samego obywatelstwa to właściwe będzie prawo państwa, w którym oboje macie w chwili żądania rozwodu wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli wróci Pani do Polski, a więc także i ten warunek nie będzie spełniony to w dalszej kolejności sąd będzie sprawdzał, w którym kraju mieliście Państwo ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z małżonków ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu. Tak więc, jeżeli ostatnio wspólnie mieszkaliście w Anglii, a mąż nadal tam mieszka polski sąd będzie przeprowadzał rozwód na podstawie prawa angielskiego, a więc będą musiały być spełnione te same warunki, które musiałyby być spełnione w Anglii. Dopiero jeżeli po sprawdzeniu powyższych możliwości nie uda się ustalić innego prawa rozwód będzie przeprowadzony wedle prawa polskiego.

Aby złożyć pozew w Polsce, trzeba dysponować oryginałem aktu ślubu. Praktyka różnych sądów w kwestii potrzebnych dokumentów jest różna. Zgodnie z prawem sądy powinny respektować zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, ale w praktyce niektóre oczekują, że zagraniczne akty stanu cywilnego (w tym akty małżeństwa) będą umiejscowione w Polsce, czyli zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego. Do sądu należy wówczas złożyć także odpis aktu małżeństwa z polskiego USC. Sąd może też oczekiwać tłumaczenia przysięgłego oryginalnego aktu ślubu na język polski (tłumaczenie trzeba dostarczyć wraz z oryginałem).

Wszelkich informacji na ten temat udzieli sąd, właściwy ze względu na Pani miejsce zamieszkania, jako osoby składającej pozew rozwodowy.

Obecność pozwanego - męża czy żony w Polsce nie jest konieczna. Sąd będzie jednak potrzebował adresu cudzoziemca, aby dostarczać mu korespondencję w sprawie. Jeżeli, jak rozumiem, mąż takiego adresu nie ma można wystąpić do sądu o wyznaczenie tzw. kuratora do doręczeń na czas postępowania.


Data odpowiedzi:

2013-06-18 15:04:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii