Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Mój znajomy jest Nepalczykiem, ma 5-letnią Polska Kartę Pobytu (w Polsce mieszka 12 lat). Niedawno dostał propozycję pracy na Litwie, na okres 2 lat. Czy gdy wyjedzie z Polski na te 2 lata jego Karta Pobytu w Polsce nie zostanie anulowana?

Odpowiedź

Ważna jest podstawa, na jakiej Pani znajomy uzyskał kartę pobytu. Niemal na pewno podstawą jej wydania było uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego UE. Jeśli tak jest, wówczas podstawą do cofnięcia karty pobytu jest dopiero wyjazd z Polski na okres powyżej 6 lat, albo wyjazd z całej Unii Europejskiej na okres powyżej jednego roku.

W opisanej sytuacji to nie ma miejca - wyjazd na dwa lata nie jest podstawą do cofnięcia karty.

Jeśli pani znajomy posiada wyżej wspomniany status rezydenta, oznacza to, iż dostał zezwolenie na pobyt w Polsce na czas nieograniczony. Pięć lat to termin ważności dokumentu, który to poświadcza. Po tym czasie cudzoziemiec musi wystąpić o nową kartę pobytu - ale jego zezwolenie na pobyt cały czas jest ważne (chyba, że opuści Polskę czy Unię na dłuższy czas, jak napisałam powyżej).

Jeśli podstawą wydania polskiej karty pobytu było inne zezwolenie - co mało prawdopodobne - wówczas sytuacja może być inna. Proszę wtedy o kolejne pytanie z podaniem rodzaju zezwolenia.


Data odpowiedzi:

2013-03-15 11:36:19

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii