Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mój mąż jest Albańczykiem. Mieszkamy w Polsce już trzy lata. Obecnie mąż będzie się starał o zezwolenie na osiedlenie się. Czy jeżeli je otrzyma, będzie mógł pracować legalnie we Francji lub innych krajach UE z otwartym rynkiem pracy dla Polaków?

Odpowiedź

Otwarcie rynków pracy w ramach krajów Unii dotyczy tylko obywateli państw Unii. Karta pobytu w Polsce, nawet zezwolenie na osiedlenie się, nie dają automatycznego prawa do podjęcia pracy za granicą.

Polska karta pobytu uprawnia do turystycznego wyjazdu do Francji na okres do trzech miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę.

We Francji istnieją możliwości uzyskiwania przez cudzoziemców wiz na dłuższe pobyty, a także uzyskiwania zgody na pracę - pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Ambasadzie Francji (w Polsce do niedawna działała filia Agence Nationale Accueil Etrangers Migrations ANAEM - francuskiej agencji zajmującej się sprawami migracji do Francji. W momencie udzielania tej odpowiedzi nie mogliśmy jednak odszukać aktualnych informacji na temat funkcjonowania ANAEM. Proponuję kontakt z Ambasadą Francji w tej sprawie.

Translation: Zuzanna Olszewska


Data odpowiedzi:

2009-09-21 15:07:01

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii