Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Proszę o informacje nt. pozwolenia na pracę w Polsce dla obcokrajowca, który jest mężem Polki. W przepisach jest napisane, że nie potrzebuje on owego pozwolenia. Jaki dokument na to wskazuje? Pozwolenia na pracę nie potrzebuje dopiero po otrzymaniu karty pobytu? Planujemy zamieszkać w Polsce i nie rozumiem właśnie tej zasady. Może już szukać pracy i pracodawca nie musi ubiegać się dla niego o pozwolenie na pracę? Czy najpierw powinien znaleźć takiego pracodawcę, który jest w stanie to zorganizować i dopiero po wydaniu pozwolenia na pobyt będzie mógł pracować bez owego pozwolenia? Będę bardzo wdzięczna za pomoc, gdyż nie umiem nigdzie znaleźć PRZEBIEGU TEGO PROCESU.

Odpowiedź

Po ślubie z obywatelką Polki cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, jeśli małżonkowie planują mieszkać w Polsce.

Takie zezwolenie można uzyskać też z innych powodów (np. studiując w Polsce albo podejmując pracę). Jednak wyłącznie zezwolenie wydane w związku z małżeństwem z Polką daje cudzoziemcowi prawo do pracy bez konieczności wnioskowania o zezwolenie na pracę.

Prawo do pracy bez zezwolenia daje, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, karta pobytu wydawana cudzoziemcy po otrzymaniu zezwolenia na pobyt.

Posiadając kartę pobytu wydaną w związku z małżeństwem, mąż, ani jego pracodawca, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków - mąż może być zatrudniany tak, jak Polak (z wyjątkiem zawodów zastrzeżonych dla Polaków).

Proces, o który Pani pyta, polega więc wyłącznie na uzyskaniu w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania w Polsce zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla męża - oraz odebranie karty pobytu, która to zezwolenie potwierdza i stanowi dokument tożsamości cudzoziemca podczas pobytu w Polsce.

Jedyne dalsze kroki do podjęcia to po prostu znalezienie pracy.

Warto zaznaczyć, że prawo do pracy bez zezwolenia mąż zyska w momencie odebrania z Urzędu karty pobytu. Nie będzie miał prawa do pracy bez zezwolenia podczas rozpatrywania wniosku w sprawie legalizacji pobytu, a także w czasie, gdy uzyska już zezwolenie, ale karta nie będzie jeszcze wystawiona.


Data odpowiedzi:

2013-02-13 22:17:04

Komentarze

2013-08-04 00:54
Aby usunąć, wpisz hasło:

Czy majac taka karte pobytu maz moze starac sie o prace za granica? Np w Niemczech czy Norwegii?

2014-02-17 03:26
Aby usunąć, wpisz hasło:

Przeciez wszystkie zawody z wyjatkiem babki klozetowej powinny nyc zastrzezone i tylko dla Polaków!

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii