Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Szanowni Państwo, Chciałabym się dowiedzieć czy obywatel Meksyku przebywający w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu wydanej w związku z jego małżeństwem z obywatelką Polski może wjechać do Niemiec, Hiszpani, Wielkiej Brytani i Irlandi bez konieczności posiadania wizy. Wspomniany obywatel Meksyku jest także zatrudniony w polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Chciałabym zapytać czy jeżeli oddelegujemy tego pracownika do w/w krajów do pracy to czy będzie musiał posiadać zezwolenie na pracę, czy tak jak w Polsce będzie mógł być zwolniony z tego obowiązku. Z góry dziękuje za odpowiedź.

Odpowiedź

Cudzoziemiec posiadający w Polsce kartę pobytu czasowego dowolnego rodzaju ma prawo podróżowania bez wiz na okres do trzech miesięcy do krajów, które należą do strefy Schengen. Z wymienionych w pytaniu państw do tej strefy należą Niemcy i Hiszpania. Wielka Brytania i Irlandia - nie. Wjazd do tych dwóch krajów wymagałby więc wizy.

W przypadku, gdy delegują Państwo pracownika do pracy w tych krajach - potrzebne będzie co do zasady zezwolenie na pracę dla tej osoby. Każde państwo przewiduje wyjątki od tej reguły w przypadku niektórych zawodów lub rodzajów wykonywania pracy - te wyjątki najlepiej sprawdzić w Ambasadzie danego państwa w Polsce.

Cudzoziemiec posiadający kartę czasowego pobytu wydaną w związku z małżeństwem nie potrzebuje natomiast osobnego zezwolenia, aby podejmować zatrudnienie - może pracować w Polsce na takich zasadach, jak obywatel Polski (z wyjątkiem zawodów zastrzeżonych dla Polaków).


Data odpowiedzi:

2013-01-24 09:13:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii