Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem ukrainką, studentką ostatniego roku (studia magisterskie uzupełniające), studuję zaocznie, mam kartę czasowego pobytu i wizę na podstawie zezwolenia na pracę. Ale chcę teraz zmieniać pracę. Co ma zrobić przyszły pracodawca zeby mnie zatrudnić i czy po zatrudnieniu na nowe stanowisko bede mogla podjac legalnie dodatkowa prace. Z gory dziekuje

Odpowiedź

Niestety jako studentka studiów zaocznych nie ma Pani prawa do pracy bez zezwolenia - takie prawo mają jedynie studenci studiów stacjonarnych, przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego w związku ze studiami.

Jeżeli pracuje Pani na podstawie zezwolenia na pracę to może Pani legalnie wykonywać jedynie tę konkretną pracę u tego konkretnego pracodawcy, którego dotyczy zezwolenie. Jeżeli chce Pani zmienić pracę będzie więc Pani potrzebowała nowego zezwolenia na pracę.

Warto jednak pamiętać, że obywatele Ukrainy mają ułatwioną drogę do podejmowania zatrudnienia w Polsce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, ułatwione jest zatrudnianie, na okres do sześciu miesięcy, obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.

Aby skorzystać z tej ścieżki pracodawca powinien zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy i tam zarejestrować oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Co bardzo ważne, przyszły pracodawca nie musi udowadniać, że na przyszłe stanowisko poszukiwał już pracowników wśród Polaków. Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do wydania wizy cudzoziemcowi w polskim konsulacie, a jeżeli przebywa już Pani w Polsce do wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z pracą.

Wadą takiego rozwiązania jest to, że pracę na tej podstawie cudzoziemiec może wykonywać jedynie przez pół roku. Jednak już po upływie 3 miesięcy pracy pracodawca ma możliwość wystąpienia o zezwolenie na pracę bez konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy.

Co ważne, może Pani wykonywać pracę u kilku pracodawców, jeżeli każdy z nich zarejestruje dla Pani takie oświadczenie.


Data odpowiedzi:

2013-01-13 21:19:08

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii