Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mam pytanie, czy obywatel USA musi mieć zezwolenie na pracę, jeśli ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.Traktat między USA a RP pozwala obywatelom USA prowadzić działalność gospodarczą na takich zasadach jak Polacy, tj. także w formie wpisu do ewidencji. Czy osoba taka potrzebuje jeszcze zezwolenia na pracę?

Odpowiedź

Tak - cudzoziemiec, obywatel USA, potrzebuje zezwolenia, aby pracować nawet w swojej własnej firmie.

Istnieją branże, rodzaje zatrudnienia, które nie wymagają zezwolenia - jednak co do zasady zezwolenie jest wymagane.

O zezwolenie cudzoziemiec składa wniosek w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania w Polsce.

W załączniku - ulotki informacyjne dotyczące zatrudnienia w Polsce (w ogóle, oraz bez zezwolenia).

Zobacz także

Praca w Polsce - ulotka
Praca w Polsce bez zezwolenia - ulotka

Data odpowiedzi:

2013-03-11 13:30:03

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii