Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Jestem obywatelem Rosji, posiadam kartę stałego pobytu. Pracuję w firmie, w której możliwe są delegacje do innych państw UE. Czy nie złamię przepisów prawnych wyjeżdżając po za terytorium RP?

Odpowiedź

Na podstawie podanych przez Pana informacji trudno to jednoznacznie stwierdzić - to zależy od rodzaju wykonywanej pracy, czasu pracy i kraju, o który chodzi.

Co do zasady, cudzoziemiec z polską kartą pobytu może pracować bez zezwolenia wyłącznie w Polsce. Na pracę w pozostałych krajach potrzebuje zezwolenia na pracę.

Przepisy prawne poszczególnych krajów przewidują jednak wyjątki od tej reguły. W Polsce na przykład bez zezwolenia mogą pracować w szkołach publicznych nauczyciele języków obcych, budowlańcy przysłani do wykonania prac montażowych przez zagraniczne firmy (przy spełnieniu dodatkowych warunków), albo artyści czy profesorowie uniwersyteccy. Każde państwo unijne ma podobne wyjątki, inne w każdym kraju.

Warto też wiedzieć, że co do zasady o prawo do wykonywania pracy przez cudzoziemca nie występuje (ani w Polsce ani w większości państw europejskich) pracownik, tylko pracodawca.

Szczegółowe informacje w tych sprawach posiadają ambasady poszczególnych państw.


Data odpowiedzi:

2012-12-19 21:35:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii