Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam ! W jaki sposób czyli jakich dokumentów potrzebuje żeby uzyskać kartę Pobyta . Jestem studentka studia zaocznych, pracuje ja umowie tylko na 1/8 etapu( przy tym zażwolenie mam na rok od innej osoby).

Odpowiedź

Kartę pobytu uzyskują osoby, które otrzymają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce (lub inne formy zezwoleń, na razie dla Pani niedostępne).

Aby uzyskać tę kartę, musi Pani złożyć o nią wniosek do Wojewody właściwego ze względu na Pani miejsce zamieszkania w Polsce - to znaczy w tym województwie, w którym Pani mieszka.

Wniosek trzeba złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem ważności wizy, na podstawie której wjechała Pani do Polski.

Aby złożyć ten wniosek, trzeba mieć do tego podstawę - w Pani przypadku są dwie możliwości:

  • zezwolenie na zamieszkanie wydane z powodu nauki - tj. studiów zaocznych,
  • zezwolenie wydane z powodu pracy w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę.

Jeśli Pani studiuje, będzie Pani potrzebowała przedstawić w Urzędzie Wojewódzkim dokumenty potwierdzające, że jest Pani przyjęta na studia, że wniosła Pani opłaty za studia. Będzie też Pani musiała wykazać, że posiada pieniądze na swoje utrzymanie podczas studiów.

Jeśli natomiast wnioskowałaby Pani o zezwolenie na pobyt na podstawie pracy - potrzebne byłoby zezwolenie na pracę.

I tu bardzo ważna informacja - wykonywanie pracy innej niż opisane w zezwoleniu na pracę, albo u innego pracodawcy jest nielegalne. Jeśli dobrze rozumiem, ma Pani zezwolenie na pracę wydane przez jednego pracodawcę, a pracuje u innego - to właśnie jest nielegalne. Może Pani być za to ukarana (pracodawca też).

Praca na 1/8 etatu może nie być wystarczająca, aby zapewnić Pani utrzymanie - choć ustawa o cudzoziemcach nie mówi, jaki jest minimalny wymiar pracy, który może być podstawą do wydania zezwolenia na pobyt, to jednak ta praca musi Pani pozwolić się utrzymać.

Warto o tym wiedzieć, planując dalsze kroki.

Zanim jeszcze zajmie się Pani dalszą legalizacją pobytu proponuję pilnie uporządkować sprawę zatrudnienia.

Aby pracować legalnie u obecnego pracodawcy, ten pracodawca musi albo uzyskać dla Pani zezwolenie na pracę (on, nie Pani, składa w tej sprawie wniosek do Wojewody), albo w Urzędzie Pracy musi zarejestrować zamiar powierzenia Pani pracy. W tym drugim przypadku może Pani pracować tylko pół roku w ciągu każdego roku (czyli pół roku pracy, pół roku przerwy).

Gdy tylko nowy pracodawca będzie miał dokumenty potwierdzające prawo do zatrudnienia Pani - powinna Pani niezwłocznie zwrócić się do właściwego Wojewody z informacją, że zmieniła Pani pracodawcę.


Data odpowiedzi:

2012-11-21 21:59:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii