Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam jestem Ukrainką, studjuje w Polsce, mam 25 lat, jestem na utrzymaniu rodziców matki ukrainky z kartą stalego pobytu, i jej męża polaka. Z godnie z art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec będący zstępnym cudzoziemca posiadającego m.in. Zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP i pozostający na jego utrzymaniu zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na prace. Czy dotycy to w takim wypadku mojej osoby, i gdzie sie obiegać o takie zwolnienie z posiadania zezwolenia na prace. Zgóry dziękuje

Odpowiedź

Rzeczywiście, polskie przepisy zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zstępnego (dziecko) cudzoziemca posiadającego w Polsce zezwolenie na osiedlenie się czyli kartę stałego pobytu. Przewidują jednak także dodatkowe warunki:

 • podstawą pobytu zstępnego w Polsce musi być karta czasowego pobytu (wiza nie jest więc wystarczająca)
 • zstępny nie może mieć więcej niż 21 lat lub musi pozostawać na utrzymaniu rodziców.

  Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, trzebaby więc znać podstawę prawną, na jakiej przebywa Pani w Polsce. Ma Pani więcej niż 21 lat, jednak dopóki pozostaje Pani na utrzymaniu rodziców nie potrzebuje Pani zezwolenia na pracę. Oczywiście sytuacja może stać się problematyczna w momencie, kiedy zacznie Pani zarabiać, ponieważ przestanie Pani spełniać warunek niezbędny do wykonywania pracy bez zezwolenia…

  Być może w Pani przypadku ważna będzie informacja, że prawo do pracy bez zezwolenia posiadają studenci studiów dziennych, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku z odbywaniem studiów (a więc nie mają takiego prawa studenci posiadający wizę studencką - mogą oni jedynie wykonywać pracę bez zezwolenia w miesiącach wakacyjnych tj. od lipca do września; nie dotyczy to także studentów studiów wieczorowych i zaocznych.)

  Pochodzi Pani z Ukrainy – warto więc pomyśleć, czy w Pani przypadku nie można by skorzystać z ułatwień przewidzianych dla obywateli kilku krajów (w tym właśnie Ukrainy, a także Rosji, Białorusi, Gruzji i Mołdawii) tj. możliwości wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia, jedynie na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Trzeba jedynie pamiętać, że na tej podstawie może Pani pracować 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Można jednak w trakcie tego pierwszego okresu próbować uzyskać zezwolenie na pracę już na dużo łatwiejszych warunkach, przede wszystkim bez konieczności przeprowadzenia testu rynku pracy na rynku lokalnym (taki test polega na tym, że pracodawca musi najpierw znaleźć na miejsce pracy lokalnego pracownika).

  Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy z ustawy wynika, że cudzoziemiec ma prawo do pracy bez konieczności posiadania zezwolenia, nie musi ubiegać się o żaden dokument potwierdzający takie prawo. Wynika to po prostu z ustawy i żadne dodatkowe dokumenty nie są potrzebne – po prostu można zacząć wykonywać pracę.


  Data odpowiedzi:

  2012-09-11 21:21:45

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
  Opinie internautów o infolini Oceń nas

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii