Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

czy moze obywatel Ukrainy z Polska turystyczna wiza pracowac na terenie Kraju w terminie probnym?

Odpowiedź

Obywatel Ukrainy (dotyczy to także obywateli Białorusi, Gruzji, Rosji i Mołdowy) ma prawo pracować w Polsce na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy zawsze, o ile jego pobyt jest legalny. Nie ma znaczenia, na jakiej podstawie przebywa w Polsce. W Pana przypadku pobyt jest legalny, ma więc Pan prawo pracować.

Prawo to dotyczy jednak wyłącznie pracy podejmowanej na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca i to jedynie w okresie maksymalnie 6 miesięcy w ciągu roku.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że wykonywanie pracy w trakcie pobytu turystycznego oznacza, że tak naprawdę cel Pana przyjazdu był niezgodny z deklarowanym. Jeżeli właściwe instytucje miałyby wiedzę na ten temat, być może mogłoby to być przeszkodą przy ubieganiu się o kolejną wizę czy zezwolenie na pobyt.


Data odpowiedzi:

2012-09-11 21:23:33

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii