Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Obywatel Indii mający hiszpańską kartę rezydenta długoterminową do 2015r ma meldunek w Polsce czy może w Polsce założyć działalność gospodarczą , jeśli tak to od czego zaćząć załatwiać formalnośći

Odpowiedź

Cudzoziemiec, który posiada kartę rezydenta długoterminowego WE wydaną przez inny kraj unijny, a chciałby prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, ma taką możliwość, o ile uzyska w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

W opisanej przez Panią sytuacji cudzoziemiec może ubiegać się o to zezwolenie właśnie powołując się na fakt swojego statusu w Hiszpanii i zamiar prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim (Wydziale Spraw Cudzoziemców) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

W większości Urzędów Wojewódzkich wniosek jest dostępny online. Urzędy publikują też informacje o załącznikach potrzebnych do złożenia wniosku.


Data odpowiedzi:

2012-09-10 21:42:10

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii