Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie jestem obywatelką Ukrainy i zlożyla wniosek o karte pobytu na czas okreslony czekam na decyzje ostateczną, mam stempel w paszporcie, przed zlożeniem wniosku również mialam karte pobytu, czy moge podjąć prace w Polsce na tym stemplu(na oswiadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywaniu pracy 6mis. W roku )

Odpowiedź

Obywatelka Ukrainy (dotyczy to także obywateli Białorusi, Gruzji, Rosji i Mołdowy) ma prawo pracować w Polsce na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy zawsze, o ile jej pobyt jest legalny bez względu na to, na jakiej podstawie przebywa w Polsce.

W Pani przypadku tak właśnie jest - podstawą Pani pobytu jest stempel, potwierdzający legalny pobyt w trakcie oczekiwania na wydanie decyzji o zezwoleniu na zamieszkanie. Może więc Pani podjąć pracę.

Pani prawo do pracy dotyczy jednak wyłącznie pracy podejmowanej na podstawie oświadczenia pracodawcy.

Trzeba pamiętać, że na podstawie oświadczenia ma Pani prawo do wykonywania pracy przez 6 miesięcy w ciągu roku. Jeżeli jakąś część tego okresu już Pani wykorzystała to należy ją odliczyć od ustawowych 6 miesięcy.

Jeżeli chciałaby Pani podjąć pracę, ale nie w związku z oświadczeniem pracodawcy (u innego pracodawcy albo pracę na dłużej niż pół roku), dotyczyłyby Pani zasady ogólne - to znaczy potrzebuje Pani, aby pracodawca uzyskał dla Pani zezwolenie na pracę.

Cudzoziemiec, który na podstawie stempla oczekuje na wydanie zezwolenia na zamieszkanie ma w trakcie postępowania takie same uprawnienia, jak te, które dawała mu poprzednia podstawa pobytowa. Oznacza to więc, że ma prawo pracować, o ile był do tego uprawniony na podstawie poprzedniej karty pobytu lub wizy.


Data odpowiedzi:

2012-09-06 22:46:51

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii