Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam, chciałabym zatrudnić w mojej firmie pana z Nigerii który posiada karte pobytu w związku ze ślubem z polką. Jednak dowiedziałam się że ten pan chce wziąć rozwód Jak w takim razie będzie wyglądała sprawa jego zatrudnienia? Z urzędu pracy dostałam zaświadczenie o braku pracowników polskich na to stanowisko. Wystąpiłam o pozwolenie na pracę dla tego pana ale nie wiem czy będzie także potrzebna karta pobytu w związku z pracą?

Odpowiedź

Do czasu posiadania ważnej karty pobytu wydanej ze względu na małżeństwo z Polką obywatel Nigerii ma prawo do pracy w Polsce bez zezwolenia.

Gdyby utracił tę kartę wskutek rozwodu, zawczasu będzie potrzebował zalegalizować swój pobyt na innej podstawie - na przykład zatrudnienia.

Jeśli termin rozwodu jest bliski - cudzoziemic powinien niezwłocznie pomyśleć o dalszej legalizacji pobytu.

Jeśli Pani wystąpiła już o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - z egzemplarzem tego zezwolenia może on wnioskować o nową kartę pobytu, wydaną tym razem na podstawie zezwolenia na pracę.

To ważne, aby wniosek w tej sprawie cudzoziemiec złożył najpóźniej 45 dni przed upływem ważności obecnie posiadanej karty. Jeśli tego nie zrobi, nie otrzyma decyzji na czas, jego pobyt stanie się nielegalny, co samo w sobie będzie powodem do wydania negatywnej decyzji w sprawie legalizacji pobytu.

Krótko mówiąc - pozwolenie na pracę będzie potrzebne do legalizacji pobytu - a nie odwrotnie.

Do legalnego pobytu w Polsce i pracy cudzoziemiec będzie potrzebował obu zezwoleń: na pracę (o które Pani wystąpiła) oraz na pobyt (o które on wystąpi, w oparciu o zezwolenie na pracę u Pani).


Data odpowiedzi:

2012-08-09 12:48:29

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii