Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Przebywam w Polsce nielegalnie od 2003 roku.Pochodzę z Ukrainy.Od 6 lat pracuję nielegalnie u prywaciarza.Czy teraz po abolicji będę mógł się starać o zaliczenie tych 6 lat na poczet emerytury? Oraz czy mogę liczyć na zwrot jakichś świadczeń - zdrowotnych,urlopowych itp.

Odpowiedź

Jeśli pracuje Pan nielegalnie, to znaczy, że pracodawca nie odprowadza od Pana wynagrodzenia żadnych składek: ani rentowych, ani emerytalnych, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie Pan mógł ich odzyskać, gdyż nie były płacone (jeśli ma Pan dobre relacje z pracodawcą, najlepiej wprost o to zapytać - nielegalne zatrudnienie to ma jednak do siebie, że pracodawca unika płacenia tych kosztów - ale w życiu różnie bywa, warto się upewnić).

Jeśli chodzi o zaliczenie lat pracy w poczet emerytury - także nie wydaje mi się to prawdopodobne. W momencie ustalania emerytury pracownicy są zobowiązani do udokumentowania historii zatrudnienia - przedstawienia umów o pracę, zaświadczeń o zarobkach itp. Pan nie będzie mógł tego zrobić, jak się domyślam.

Abolicja zdarza się w Polsce na tyle rzadko, że brak jest przepisów w sprawach, o które Pan pyta. Nie można wykluczyć, że ustawa abolicyjna 'wywoła' kolejne przepisy, które dotyczyłyby osób, które z niej skorzystają. Mówiąc uczciwie nie sądzę, aby zyskał Pan możliwość uznania lat nielegalnej pracy do emerytury czy odzyskania świadczeń. Nie można jednocześnie wykluczyć, że się w tej sprawie mylę.


Data odpowiedzi:

2012-01-09 22:27:11

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii