Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie! Mam do Państwa takie pytanie! Jestem obywatelem Ukrainy i pracuję w Polsce jako nauczyciel języka obcego w szkole. Niedawno otrzymałem propozycję dodatkowej pracy jako nauczyciel języka obcego dla Niemieckiej firmy z siedzibą w Polsce. W jaki sposób ta firma mogłaby mnie zatrudnić? W ramach umowy-zlecenia? Jeśli tak, to ile maksymalnie może taka umowa obowiązywać i jakie możliwe formalności musiałaby ta firma spełnić? Dodam, że firma chciałaby mnie zatrudnić do końca lipca 2012 roku. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź!

Odpowiedź

Rodzaj nowego zatrudnienia nie ma znaczenia - natomiast istotne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie dodatkowej pracy.

Jeśli obecnie pracuje Pan na podstawie oświadczenia pracodawcy rejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy, albo na podstawie zezwolenia na pracę - te dokumenty uprawniają Pana tylko do pracy na rzecz wskazanego w oświadczeniu/zezwoleniu pracodawcy, i w określonym tam zakresie.

Zgodnie z polską ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nauczyciele języków obcych zatrudnieni w szkołach określonych w ustawie o systemie oświaty mogą też pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia - nie wiem, jak sytuacja wygląda w Pana przypadku.

Jeśli pracuje Pan obecnie bez zezwolenia, na pracę jako nauczyciel w firmie będzie Pan potrzebował takiego zezwolenia (ponieważ nie będzie Pan już nauczał w szkole, ale w firmie).

Jeśli posiada pan obecnie zezwolenie - i tak potrzebne będzie uzyskanie zezwolenia na dodatkową pracę (o które wystąpi nowy pracodawca), albo złożenie przez pracodawcę oświadcznia w Powiatowym Urzędzie Pracy - jeśli planuje zatrudnienie Pana na okres do sześciu miesięcy w ciągu roku). Zatrudnienie Pana na okres dłuższy niż sześć miesięcy musi być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na pracę.

Jak Pan zapewne wie, oświadczenie/wnioskowanie o zezwolenie na pracę leży w gestii pracodawcy. Pan powinien uzyskać kopię tego dokumentu.

Informację o podjęciu dodatkowego zatrudnienia powinien pan następnie przesłać do Urzędu Wojewódzkiego, który wydał Panu polską kartę pobytu wystawioną na podstawie poprzedniego oświadczenia/zezwolenia na zatrudnienie.

W opisanej przez Pana sytuacji nie jest z reguły konieczne wnioskowanie o nową kartę pobytu - ale Urząd, który wystawił Panu obecną kartę musi być na bieżąco informowany o zmianach w Pana zatrudnieniu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować utratę karty pobytu.


Data odpowiedzi:

2011-12-12 09:36:30

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii