Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem obywatelką Litwy, mam karte stałego pobytu w Polsce od 15tu lat.Czy będe mogła legalnie pracować w Niemczech, i od kiedy?

Odpowiedź

Pani prawa do pracy i pobytu w Niemczech wynikają przede wszystkim z Pani obywatelstwa litewskiego, czyli faktu, że jest Pani obywatelką Unii Europejskiej.

Polska karta pobytu nic w tej sprawie nie pomaga.

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej Niemcy podjęły decyzję o siedmioletnim okresie przejściowym, w którym Polacy mają jeszcze ograniczone prawo do podejmowania pracy w Niemczech. Ten okres przejściowy kończy się 1 maja 2011 roku - Polacy będą mogli od tego dnia podejmować pracę w Niemczech na takich samych zasadach, jak Niemcy. Już teraz, praca bez zezwolenia jest możliwa w niektórych sektorach gospodarki, przede wszystkim przy pracach sezonowych i w rolnictwie. Nie znamy niestety przepisów regulujących obecność litewskich pracowników w Niemczech - ale podajemy pomocne linki.

W załączeniu - link do strony Ambasady Niemiec na Litwie, gdzie znajdzie Pani informacje na temat praw Litwinów do pracy w Niemczech. Strona jest po niemiecku i litewsku.

Załączam też link do anglojęzycznej strony dotyczącej formalności związanych z osiedlaniem się w Niemczech.

Zobacz także

pobyt i praca w Niemczech
Ambasada Niemiec w Wilnie

Data odpowiedzi:

2011-03-01 11:37:32

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii