Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem obywatelem Tunezji, przybyłem do Polski jako współmałżonek obywatelki Polski. Posiadam zezwolenie na pobyt czasowy. Na jakich zasadach mogę pojechać do innych krajów UE? Widziałem dużo ogłoszeń odnośnie pracy w Europie. Czy mogę taką pracę podjąć w którymś z państw Europy, wyjeżdżając na podstawie umowy, w UE lub poza?

Odpowiedź

Posiadając zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce ma Pan możliwość wyjazdu do innych krajów strefy Schengen bez wizy na okres do trzech miesięcy - ale tylko w celach turystycznych.

Jeśli chce Pan pracować za granicą - potrzebuje Pan uzyskać wizę i pozwolenie na pracę w kraju, do którego chce Pan pojechać. Jeśli chce Pan wyjechać sam, bez żony - te dokumenty musi Pan uzyskać w konsulacie danego kraju w Polsce. W przypadku, gdyby wyjeżdżał Pan z żoną, w niektórych przypadkach jest możliwe, że mógłby wnioskować Pan o te zezwolenia już będąc za granicą.

Pierwszym krokiem do uzyskania zezwolenia na pracę w innym kraju jest z reguły znalezienie pracodawcy. W tym celu może Pan skorzystać z internetu czy ogłoszeń - albo pojechać do wybranego kraju na zasadzie ruchu bezwizowego na trzy miesiące. W tym czasie może Pan znaleźć pracodawcę, pracodawca powinien zgłosić na piśmie zamiar zatrudnienia Pana. Następnie powinien Pan wrócić do Polski i złożyć wniosek w konsulacie o wydanie wizy/dokumentu pobytowego z prawem do pracy. Po uzyskaniu tych dokumentów może Pan wrócić do wybranego kraju i podjąć pracę.


Data odpowiedzi:

2011-02-25 21:09:21

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii