Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem ukrainką, studentką drugiego roku psychologii na polskiej uczelni. Studiuję zaocznie. Na tej podstawie posiadam kartę pobytu czasowego. Czy do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do dziecka muszę ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce i czy moi ewentualni pracodawcy musieli by wnioskować o pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca.

Odpowiedź

Cudzoziemiec studiujący w Polsce na studiach zaocznych i posiadający kartę czasowego pobytu na tej podstawie, nie ma niestety, w przeciwieństwie do studenta studiów dziennych, prawa do pracy w Polsce bez zezwolenia. Co do zasady pracodawca musi ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę.

W tym konkretnym przypadku jednak sytuacja jest nieco łatwiejsza, ponieważ pochodzi Pani z Ukrainy i jako obywatelka ukraińska ma Pani dwie możliwości.

Po pierwsze, obywatele Ukrainy (a także Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Rosji) mają prawo wykonywać w Polsce pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że na tej podstawie można wykonywać pracę przez okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Aby można było legalnie kontynuować zatrudnienie odpowiednio wcześniej należy złożyć do właściwego wojewody wniosek o zezwolenie na pracę.

Procedura będzie jednak prostsza niż typowa procedura o to zezwolenie, o ile ubiegamy się o zezwolenie na pracę na to samo stanowisko i u tego samego pracodawcy, u którego przepracowaliśmy co najmniej 3 miesiące. . Zdecydowanym ułatwieniem jest bowiem przepis zwalniający z konieczności przechodzenia przez tzw. test rynku pracy.

Ten test polega na obowiązku pracodawcy poszukiwania na dane stanowisko, w pierwszej kolejności, Polaka lub cudzoziemca zarejestrowanego w urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego. Dopiero gdy taka osoba się nie znajdzie, starosta wydaje zgodę na podjęcie pracy przez cudzoziemca.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, iż może Pani podjąć pracę natychmiast po zarejestrowaniu oświadczenia przez pracodawcę, a dopiero później występować o zezwolenie na pracę.

W Pani sytuacji możliwa jest jeszcze jedna opcja. Ponieważ pochodzi Pani z Ukrainy, a praca którą zamierza Pani wykonywać ma charakter pielęgnacyjno-opiekuńczy, gdyby pracodawca chciał już teraz wystąpić o zezwolenie na pracę dla Pani byłby zwolniony z konieczności przechodzenia „testu rynku pracy”. Zaletą tego rozwiązania jest to, iż od samego początku ma Pani prawo wykonywać pracę przez okres ważności zezwolenia na pracę (a nie przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12), jednak warunkiem podjęcia legalnej pracy jest najpierw uzyskanie tego zezwolenia.


Data odpowiedzi:

2011-03-11 19:33:49

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii