Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam, jestem obywatelka Ukrainy, staram się o kartę czasowego pobytu w przypadku podjęcia zatrudnienia, i mam pytanie czy ta firma, która mnie zatrudnia, może mnie zatrudnić na pół lub 1/4 etatu, i jaka minimalna pensja jest potrzebna

Odpowiedź

- Prawo nie określa zakresu zatrudnienia, czy minimalnego wynagrodzenia oferowanego przez pracodawcę, które jest potrzebne do uzyskania zezwolenia na pracę - informuje Joanna Piłka z Mazowieckiego Urzędu Pracy.

- Pracodawca może więc zaproponować cudzoziemcowi zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin - dodaje. - Cudzoziemiec otrzyma wówczas zezwolenie na pracę, może natomiast mieć problemy z zalegalizowaniem pobytu w Polsce na tej podstawie.

Aby uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie zatrudnienia, cudzoziemiec musi bowiem wykazać, że posiada środki na utrzymanie.

- Urząd wymaga, aby cudzoziemiec dysponował sumą co najmniej 477 złotych miesięcznie "na życie" - mówi Barbara Mingin, specjalistka Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. - Wiele zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli na przykład cudzoziemka pracuje w Polsce jako pomoc domowa i jej umowa o pracę przewiduje, że pracodawca zapewnia jej zakwaterowanie i wyżywienie - musi otrzymywać minimum 477 złotych netto wynagrodzenia miesięcznie. Jeśli wykonuje inną pracę, musi zarabiać więcej, aby pokryć dodatkowo koszty mieszkania i wyżywienia.

- Wydział Spraw Cudzoziemców wymaga też od cudzoziemców większych zarobków, gdy mają na utrzymaniu małoletnie dzieci - informuje Mingin. - Zgodnie z ustawą o polityce społecznej wymagamy, aby cudzoziemiec wykazał posiadanie dodatkowych 391 złotych na członka rodziny, którego ma na utrzymaniu (także wtedy, gdy ta osoba przebywa za granicą - na przykład dziecko zostało z krewnymi w kraju pochodzenia z cudzoziemca).

Wymiar zatrudnienia przy legalizacji pobytu nie ma natomiast znaczenia. - Jeśli tylko wynagrodzenie za płacę spełnia wymagane kryteria, nie wnikamy, czy cudzoziemiec pracuje na cały etat, czy pół etatu - mówi Mingin.


Data odpowiedzi:

2009-03-20 11:10:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii