Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, Chciałabym zatrudnić Ukraińca, któremu za parę dni kończy się wiza, może on pracować w Polsce do 10 października, potem nie ma wizy, co mam zrobić? Gdzie się zgłosić? Ile czasu będzie trwało wyrabianie mu nowej wizy i jak to wygląda od strony formalnej?

Odpowiedź

Cudzoziemiec powinien wyjechać z Polski i złożyć wniosek o nową wizę w Ambasadzie Polski na Ukrainie.

Praktyczie nie ma możliwości przedłużenia cudzoziemcowi wizy czy uzyskania dla niego prawa pobytu na dłuższy okres bez jego wyjazdu z Polski.

Przedłużenie pobytu cudzoziemca poza ważność wizy spowoduje, że w przypadku kontroli dokumentów zostanie deportowany i otrzyma co najmniej roczny zakaz powrotu do Polski.

Pani, jako potencjalny pracodawca, może natomiast np. zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Na podstaiwe tego dokumentu może on później pracować bez zezwolenia przez okres do pół roku (przepisy w tej mierze mają wkrótce zmienić się na korzystniejsze) - pod warunkiem, że będzie posiadał wizę. Może Pani więc zarejestrować wspomniane oświadczenie, a następnie cudzoziemiec powinien dołączyć je do wniosku o wizę na Ukrainie. Po uzyskaniu wizy może wrócić do Polski i podjąć zatrudnienie.

Więcej informacji na temat dokumentów wymaganych do uzyskania polskiej wizy - w załączniku. Trudno powiedzieć, ile czasu trwa oczekiwanie na wizę - czas oczekiwania jest bowiem różny w różnych konsulatach.

Zobacz także

wymogi wizowe

Data odpowiedzi:

2010-10-05 13:17:25

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii