Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

czy obywatel Ukrainy z Polską Visą może poruszać się na terenie Niemiec pracujący w Polskiej firmie

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie zależy od dodatkowych informacji, przede wszystkim na temat rodzaju wykonywanej pracy.

Co do zasady, cudzoziemiec z prawem do pracy w Polsce może wykonywać pracę tylko w Polsce, i na wykonywanie pracy w Niemczech potrzebuje zezwolenia.

- Szczególne przepisy dotyczą jednak kierowców - zatrudnieni w polskich firmach zajmujących się specycją międzynarodową mogą pracować w innych krajach strefy Schengen, oprócz Danii, przez okres do trzech miesięcy w każdym roku kalendarzowym - informuje specjalistka działu wizowego Ambasady Niemiec w Warszawie.

Kierowca może więc wykonywać pracę bez dodatkowego zezwolenia, pod warunkiem, że czas tej pracy za granicą nie przekracza wyznaczonych 90 dni.

Niemieckie przepisy nie wymagają też posiadania zezwolenia od pracowników-cudzoziemców, którzy są delegowani przez swoich polskich pracodawców do pracy w Niemczech. To jest możliwe, gdy cudzoziemiec ma gwarancję pracy po powrocie do Polski i jest w swojej polskiej firmie zatrudniony na stałe.

Na stronie internetowej niemieckiej Ambasady w Polsce można znaleźć informację na temat nowych, wprowadzonych w tym roku, przepisów wizowych. Ambasada sugeruje, aby cudzoziemiec miał przy sobie anglo- lub niemieckojęzyczną wersję tego dokumentu, co pomoże rozwiać ewentualne watpliwości co do legalności jego pobytu w Niemczech w przypadku spotkania z nieznającym nowego prawa policjantem.

Zobacz także

wizy/zezwolenia na pracę w Niemczech

Data odpowiedzi:

2010-10-01 13:28:00

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii