Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemcy, którzy przebywają w ośrodkach dla uchodźców i ubiegają się o status uchodźcy w naszym kraju mogą legalnie pracować czy też potrzebują na to zezwolenia?

Odpowiedź

Generalnie, cudzoziemcy oczekujący na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy w Polsce nie mają prawa do pracy - nie mają też możliwości ubiegać się o zezwolenie na pracę.

Wyjątek stanowią cudzoziemcy, którzy na tę decyzję czekają ponad sześć miesięcy - zgodnie z ustawą o ochronie cudzoziemców mają oni prawo do pracy. Aby podjąć kroki w kierunku zatrudnienia, w praktyce muszą uzyskać zaświadczenie w tej sprawie od Urzędu do spraw Cudzoziemców. Łącznie z Tymczasowym Dokumentem Tożsamości Cudzoziemca to zaświadczenie uprawnia cudzoziemców do podjęcia zatrudnienia, bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń.

Prawo do pracy mają także cudzoziemcy, którzy przebywają w ośrodku dla uchodźców, ale mają już przyznaną ochronę: zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy. Analiza danych dotyczących integracji cudzoziemców wskazuje, że w grupie cudzoziemców objętych pobytem tolerawanym co trzecia osoba nadal mieszka w ośrodku dla uchodźców (choć już na zasadzie odpłatności).


Data odpowiedzi:

2009-02-18 13:06:35

Komentarze

2019-07-04 13:46
Aby usunąć, wpisz hasło:

Dzień dobry,    Szukasz pożyczki? jeśli tak, skontaktuj się z: rgarret2244@gmail.com lub Whatsapp + 60-16-248-3018, aby uzyskać więcej informacji, jeśli zainteresowany tak odpowiedzieć z powrotem jak najszybciej.. Dziękuję Ci... Od Robina Garreta

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii