Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy obywatel Nigerii po zawarciu związku małżeńskiego z Polką ma takie samo prawo do pracy w Polsce jak Polacy i obywatele krajów Unii Europejskiej, czy procedura poszukiwania legalnej pracy jest taka sama jak w przypadku gdy nie jest on w związku małżeńskim z Polką?

Odpowiedź

Cudzoziemiec wstępujący w związek małżeński z Polką ma podstawę do ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP (więcej na ten temat na stronie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=894).

Jeśli cudzoziemiec posiada już taki status, który uzyskał w związku z zawarciem małżeństwa, może podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia.

Jeżeli natomiast cudzoziemiec takiego zezwolenia jeszcze nie ma, lub uzyskał je wcześniej z innych powodów, jego prawa do podejmowania pracy są ograniczone.

Zasady zatruniania cudzoziemców w Polsce opisane są na stronie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIZ: http://www.paiz.gov.pl/index/?id=1b0114c51cc532ed34e1954b5b9e4b58#4.

Aktualne informacje na ten temat są też dostępne na stronie http://www.prawo.egospodarka.pl/23316,Latwiejsze-zatrudnienie-cudzoziemcy,1,34,3.html.

Warto zwrócić uwagę, że prawa cudzoziemców do wykonywania pracy w Polsce są też różne w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Katalog zawodów i sytuacji, które nie wymagają od cudzoziemca posiadania zgody na pracę w Polsce zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007 r. Nr 120, poz. 824, z 2008 r. Nr 17, poz. 106). Tekst rozporządzenia jest dostępny m.in. na stronie http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183260.


Data odpowiedzi:

2008-10-12 19:55:26

Komentarze

2014-12-18 17:36
Aby usunąć, wpisz hasło:

Wypad razem z nim do Nigeri . Larwy nie znajduja sobie meszczyzn z europy tylko sprowadzaja zgnilizne muzulmanska do Polski !!

2018-12-25 21:33
Aby usunąć, wpisz hasło:

best auto loan rates

2018-12-26 20:21
Aby usunąć, wpisz hasło:

auto loan rates today

2018-12-27 07:30
Aby usunąć, wpisz hasło:

best auto loan rates today

2018-12-27 22:04
Aby usunąć, wpisz hasło:

used auto loan rates

2019-01-02 02:56
Aby usunąć, wpisz hasło:

used auto loan rates

2019-02-06 08:03
Aby usunąć, wpisz hasło:

ojnsyy cbd oil for depression and anxiety https://icbdoilonline.com/#

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii