Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Moja synowa chcialaby podjac prace ,jest cudzoziemka majaca karte pobytu ,czy moze tez zarejestrowac sie w urzedzie pracy aby korzystac z organizowanych kursow zawodowych przez urzad pracy.

Odpowiedź

Możliwości podjęcia pracy zależą od tego, na jakiej podstawie Pani synowa ma wydaną kartę pobytu. Jeśli podstawą wydania karty jest ślub z Pani synem, czyli małżeństwo z obywatelem Polski, Pani synowa ma takie samo prawo do pracy oraz do korzystania z pomocy przysługującej osobom bezrobotnym, jak obywatele Polski.

Jeśli jednak podstawą wydania karty były inne przesłanki - przywileje mogą być inne. Urząd Pracy powinien udzielić wówczas informacji, czy posiadana przez Pani synową karta daje prawo do korzystania z kursów. Będzie jedynie oczekiwał, że oprócz karty synowa przedstawi w Urzędzie także decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt w Polsce - decyzja określa właśnie, na jakiej podstawie karta została wydana.


Data odpowiedzi:

2010-03-16 10:56:42

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii