Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, w jednym z zeszłorocznych wydań Gazety Praca ukazał się artykuł o cudzoziemcach, którzy starają się o kartę rezydenta. M. in. można było przeczytać, że po wejściu Polski do strefy Schengen cudzoziemcy, którzy ubiegają się o kartę rezydenta, nie mogą legalnie pracować. Nawet jeśli do tej pory taką pracę mieli, na czas trwania postępowania nie mogą być zatrudnieni. Czy rzeczywiście po złożeniu wniosku o udzielenie mi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE nie będę mógł pracować, mimo że posiadam ważne zezwolenie na pracę i kartę pobytu wydaną ze względu na pracę. Oba te dokumenty ważne przez kolejne półroku.

Odpowiedź

Według naszej wiedzy (po konsultacji z przedstawicielami Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) nie ma przepisów, które pozbawiają osoby ubiegające się o status rezydenta prawa do pracy (jeśli cudzoziemiec przed wystąpieniem o status rezydenta to prawo miał).

Procedura ubiegania się o ten status może jednak istotnie spowodować (i z reguły tak się dzieje), że cudzoziemiec czasowo straci prawo do wykonywania pracy. Można jednak temu zapobiec.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE można wystąpić do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce (na przykład dzień przed wygaśnięciem wcześniejszej karty pobytu uprawniającej do pobytu w Polsce).

Rozpatrzenie wniosku o zezwolenie trwa (zazwyczaj) do 90 dni.

Gdy cudzoziemiec składa wniosek o status rezydenta np. tydzień przed wygaśnięciem obecnej karty pobytu (z prawem do pracy) - wraz z wygaśnięciem ważności tej karty faktycznie traci prawo do pracy.

Podczas oczekiwania na status rezydenta podstawą legalizacji pobytu staje się wiza proceduralna, wydawana na czas rozpatrzenia sprawy. Ta wiza nie daje cudzoziemcy prawa do pracy.

Cudzoziemiec może jednak wystąpić o status rezydenta znacznie wcześniej - kilka miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej karty pobytu. Wówczas ma szanse na to, że status rezydenta otrzyma w czasie ważności posiadanej karty pobytu, która daje mu prawo do pracy. W takiej sytuacji cudzoziemiec nie ma potrzeby korzystania z wizy proceduralnej - i nie traci prawa do pracy.

Przy okazji warto może wspomnieć o innym ograniczeniu związanym z ubieganiem się o status rezydenta. Otóż wiza wydawana na czas procedury to wiza krajowa - na jej podstawie cudzoziemiec nie może podróżować w ramach strefy Schengen (choć ma takie prawo posiadając polską kartę pobytu).


Data odpowiedzi:

2010-03-20 18:25:35

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii