Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzien dobry,mam takie pytanie , bylam miesiac temu na ukrainie wyrobic vize,ale mialam wtedy jeszcze aktualna karte pobytu,teraz juz nie mam,ale mam vize,i od kiedy mi sie skaczyla karta pobytu nie wyjezdzalam na uk. Moga byc problemy na granicy ?bo nie wjechalam tu po vizie tylko karta bobytu,ale oni widzieli ze mam od 13lutego vize

Odpowiedź

Dzień dobry,

Jeśli obecnie jest Pani w Polsce legalnie - wszystko będzie w porządku.

Jeśli przyjechała Pani do Polski na karcie pobytu, a wyjeżdża na wizie - to nic nie szkodzi.

Pani sytuacja będzie wynikała z dokumentów. Ważne, aby w momencie wyjazdu miała Pani dowolny dokument, który uprawnia do legalnego pobytu w Polsce.


Data odpowiedzi:

2016-03-01 14:19:52

Komentarze

2017-06-16 13:17
Aby usunąć, wpisz hasło:

Legalizacja pobytu dla obcokrajowców, Ukraina, Rosja, Białoruś... _____________________________________________ Pomoc w legalizacji pobytu w Polsce dla obcokrajowców.... _____________________________________________ Jeśli chcesz przyjechać do Polski, albo już jesteś w Polsce, ale nie wiesz jak załatwić wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu, bądź masz jakikolwiek inny problem, skontaktuj się z nami! Jako prawnik z dużym doświadczeniem i wiedzą w zakresie spraw cudzoziemców oferuję pełną pomoc w zakresie legalizacji pobytu i pracy na terenie Polski. Pomagamy między innymi w: • uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, nadanie obywatelstwa; • uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie pracy; • pozyskaniu niezbędnej dokumentacji, sporządzaniu podań, wniosków i pism; • znalezieniu mieszkania i pracy; • a także w każdej innej kwestii związanej z przyjazdem i osiedleniem się na terytorium Polski. Kontakt z nami: - w języku polskim i języku angielskim - +48 574-471-495 - w języku polskim i języku rosyjskim – +48 729-990-291 - e-mail: legalizacja.pobytu@interia.pl __________________________________________ Если вы хотите приехать в Польшу, или вы уже в Польше, но вы не знаете как выполнить всякие формальности связанные с легализацией пребывания, будь у вас какая-либо другая проблема, звоните к нам! Как юрист с большим опытом работы в сфере дел иностранцев мы предлагаеи полную помощь в сфере легализации пребывания и работы на территории Польши. Мы помогаем, в частности: • получить разрешения на постоянное место жительства, временное проживание, пребывание долгосрочного резидента Европейских сообществ, придать гражданства; • получение разрешения на работу; • получение необходимой документации, подготовку заявок, предложений и писем; • Мы помогаем в поиске квартиры и работы; • и также в каждом другом вопросе связанной с приездом и проживанием на территории Польши. Контакт с нами: - на польском и английском языке - +48 574-471-495 - на польском и русском языке -+48 729-990-291 __________________________________________ The legalization of the stay in Poland for foreigners If you want to come to Poland, or you are already in Poland, but you do not know how to settle all formalities related to the legalization of the stay, be you have any other problem, get in touch with us! As the lawyer with the large experience and the knowledge within the range matters of foreigners I offer the full help within the range the legalization of the stay and the work on the area of Poland. We help among other things in: • to the obtainment of the domiciliary permit stood, the temporary stay, the stay of the long-term resident of European Communities, the nationalization; • to the obtainment of the permission on the job processing; • to gaining of the necessary documentation, to preparing of applications, conclusions and writings; • to finding of the flat and the work; • and also in every other matter related to the arrival and with settling on the territory of Poland. The contact with us: - in Polish and English - +48 574-471-495 - in Polish and Russian – +48 729-990-291 - e-mail: legalizacja.pobytu@interia.pl #legalizacjapobytu #pobytwpolsceukraina ________________________________

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii