Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Ile uznanych uchodźców mieszka obecnie w Polsce? Ile osób z tolerowanym pobytem mieszka obecnie w Polsce?

Odpowiedź

Brak jest w Polsce mechanizmu umożliwiającego uzyskanie informacji na ten temat. Dostępne informacje obrazują liczbę cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub pobyt tolerowany w danym roku - nie ma jednak sposobu na ustalenie, ilu z nich faktycznie w Polsce przebywa. Szacunki ekspertów mówią o 'kilku tysiącach' ludzi.

W 2007 roku status uchodźcy uzyskało 180 cudzoziemców, w tym 165 osoby pochodziły z Federacji Rosyjskiej, pięć z Iraku, a cztery z Białorusi.

W tym czasie 2910 cudzoziemców uzyskało zgodę na pobyt tolerowany. Wśród tej grupy 2864 osób pochodziło z Federacji Rosyjskiej, 18 - z Iraku, 9 ze Sri Lanki, a 5 z Turcji.

Można zakładać, że część tych cudzoziemców przebywa w Polsce, korzystając z rocznego programu wsparcia integracyjnego. Nie wszyscy uchodźcy korzystają jednak z tego wsparcia. W Polsce mieszkają poza tym uchodźcy, którzy uzyskali status uchodźcy czy inną formę ochrony w poprzednich latach. Pewną wiedzę na temat ich obecności daje analiza programów integracyjnych dla uchodźców - dane na poziomie krajowym zbierane są jednak długo - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępnia obecnie dane za rok 2005 i 2006.

Cytowane powyżej dane podajemy za Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Urząd znacznie poprawił ostatnio system zbierania danych - obszerne i czytelne zbiory można znaleźć na stronie www.udsc.gov.pl w dziale Statystyki.


Data odpowiedzi:

2009-02-24 14:10:45

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii