Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jaka jest szacunkowa liczba nielegalnych imigrantów w Polsce i w Warszawie

Odpowiedź

Nie udało nam się znaleźć danych, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Sama natura nielegalnej imigracji powoduje, że jest to zjawisko trudne do liczbowego opisania. Nawet poważne instytucje analizujące zjawisko migracji unikają podawania szacunków opisujących jego skalę.

Analiza przeprowadzona przez Środkowoeuropejskie Forum Badań nad Migracjami w 2006 (aut. Jakub Bijak i Izabela Koryś) roku cytuje prof. Krystynę Iglicką, która szacuje roczny napływ nielegalnych imigrantów do Polski na co najwyżej pół miliona ludzi, w tym 100,000 imigrantów z obszaru byłego Związku Radzieckiego.

Raport cytuje też dane zbierane przez polską Straż Graniczną - w 2003 roku służba ta zanotowała 5800 zatrzymań cudzoziemców na granicy (z powodu braku dokumentów upoważniających do wjazdu), odmówiła wjazdu 66 tysiącom cudzoziemców, a deportowała do krajów pochodzenia 6200 osób.

Brak jest danych dotyczących krajów pochodzenia nielegalnych imigrantów. Nie udało nam się też znaleźć informacji na temat ich geograficznego rozlokowania na terytorium Polski.


Data odpowiedzi:

2009-02-24 14:09:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii