Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jak długo średnio trwa procedura uzyskiwania w Polsce statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany lub przyznanie ochrony uzupełniającej? Jaki procent wniosków o nadane statusu uchodźcy spotyka się z odmową?

Odpowiedź

Trudno miarodajnie mówić o średnim czasie rozpatrywania sprawy - bo bardzo duży odsetek spraw w praktyce nie jest w ogóle rozpatrywana (wnioskodawcy składają wnioski, ale natychmiast potem znikają z Polski; ich procedura formalnie się rozpoczyna, natomiast potem, z powodu nieobecności wnioskodawcy, nie jest w praktyce prowadzona, sprawa jest umarzana w ciągu kilku, kilkunastu dni).

Prawo mówi o tym, że w I instancji procedura powinna trwać nie dłużej niż 6 miesięcy. W praktyce bywa, że trwa nieco dłużej (zwykle mniej niż rok). Następnie wielu cudzoziemców odwołuje się od niekorzystnej dla siebie decyzji do Rady do spraw Uchodźców. Ustawa nie mówi, ile powinno trwać postępowanie w II instancji.

Sprawy, które się rzeczywiście toczą w Polsce, zwykle trwają więc około roku, może półtora. Są od tej reguły liczne wyjątki.

Szczegółowe statystyki w sprawie efektów prowadzonych postępowań znajdzie Pan na stronie internetowej Urzędu do spraw Cudzoziemców (link poniżej).

Zobacz także

Statystyki - UDSC

Data odpowiedzi:

2013-04-05 14:33:52

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii