Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Ile jest w Warszawie osób ze statusem uchodźcy i pobytem tolerowanym narodowości czeczeńskiej?

Odpowiedź

W Polsce nie działa żaden system rejestracji cudzoziemców ze statusem uchodźcy i pobytem tolerowanym, który pozwala pozyskać takie dane.

Nie wiadomo więc, ilu uchodźców i cudzoziemców objętych innego rodzaju ochroną mieszka w Warszawie.

Dane Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za rok 2005 mówią o 248 cudzoziemcach korzystających w tym czasie z programów integracyjnych dla uchodźców.

Liczba ta wskazuje jednak jedynie na osoby, które niedawno uzyskały status - programy integracyjne przysługują cudzoziemcom co najwyżej 12 miesięcy od uzyskania statusu uchodźcy. Nie obejmuje natomiast uchodźców przebywających w Polsce dłużej niż rok, ani cudzoziemców objętych pobytem tolerowanym.


Data odpowiedzi:

2009-02-24 14:07:21

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii