Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jaka jest liczba uchodźców ubiegających się o udzielenie ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od II wojny światowej do czasu przemian w 1989 r., oraz w stosunku do tych osób jaka była liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie a jaka negatywnie?

Odpowiedź

Bardzo trudno o precyzyjne dane. Polskie władze rozpoczęły rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy w 1992 roku (rok po przystąpieniu do Konwencji Genewskiej). Wcześniej, uchodźcami zajmował się Polski Czerwony Krzyż.

Według danych PCK, w latach 1984-1989 organizacja udzieliła pomocy 320 uchodźcom. Pomoc ta polegała jednak na kontaktowaniu cudzoziemców z UNHCR i doprowadzaniem do ich wyjazdu do innych krajów, o rozbudowanych systemach azylowych. Polska nie rozpatrywała wówczas wniosków o status uchodźcy.

Wiadomo też, iż za czasów PRL Polska udzieliła schronienia uchodźcom, którzy wyjeżdżali ze swoich krajów gdy upadały w nich reżimy komunistyczne (cudzoziemców przyjmowano na zasadzie solidarności wobec osób reprezentujących przekonania komunistyczne, co było zresztą zgodne z ówczesnymi zapisami w polskiej Konstytucji). Do Polski przyjechały grupy cudzoziemców z Grecji (w 1948 r.) i Chile (w 1975). Niestety, nie wiem, jaka była liczebność tych grup. Większość z przybyszów w krótkim czasie wyjechała z Polski.


Data odpowiedzi:

2010-04-28 21:02:53

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii