Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, Mazowiecki Urząd Wojewódzki podaje, że w 2009 r. wydał 13060 zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczny, 1114 zezwoleń na osiedlenie się oraz 749 zezwoleń na pobyt długoterminowy rezydenta WE. Nie ma natomiast informacji na temat tego, ile wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się oraz na pobyt długoterminowego rezydenta WE wpłynęło do Urzędu w zeszłym roku. Czy moglibyście Państwo podać na swojej stronie internetowej te dane o ile dysponujecie takimi statystykami. Czy również moglibyście podać ile zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony zostało wydanych w 2009 r. w związku z pracą, studiami, małżeństwem itd. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

Odpowiedź

Mazowiecki Urząd Wojewódzki informuje, iż liczby wniosków przyjętych w 2009 kształtują się następująco:

 • przyjęto 1138 wniosków cudzoziemców o osiedlenie się w Polsce
 • przyjęto 730 wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 • przyjęto 13 107 wniosków o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym:
  • ze względu na studia - 1922 wniosków
  • ze względu na udział w szkoleniach - 73 wnioski
  • ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej - 310 wniosków
  • ze względu na uzyskanie pozwolenia na pracę w Polsce - 4363 wniosków
  • z powodu małżeństwa z obywatelką/obywatelem Polski - 2034 wniosków
  • z powodu podjęcia nauki - 507 wniosków
  • ze względu na inne okoliczności - 3898 wniosków.

W czasie 2009 roku WSC MUW wydał łącznie 11 329 zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, w tym:

 • 1511 - ze względu na studia w Polsce
 • 67 - z powodu szkoleń
 • 316 - ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą
 • 4543 - z powodu uzyskania pozwolenia na pracę
 • 1887 - z powodu zawarcia małżeństwa z obywatelką/obywatelem Polski
 • 582 - z powodu podjęcia nauki w Polsce
 • 2423 - z powodu innych okoliczości.

Wydział Spraw Cudzoziemców informuje też, że powyższe dane w skali kraju gromadzi Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców Urzędu do spraw Cudzoziemców (dane są dostępne na stronie www.udsc.gov.pl).


Data odpowiedzi:

2010-04-12 20:58:45

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii