Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Obywatel Wielkiej Brytanii złozył wniosek o nadanie numeru pesel i do dostał ale nie dostał zadnego dokumentu potwierdzajacego że ten numer posiada. Pani w Um podała jaki jest numer ale nie ma potwierdzenia na papierze. Czy nie bedzie pózniej problemów z tego powodu?

Odpowiedź

Według pracowników MSWiA (którzy prowadzą rejestr PESEL), każda osoba, która składa wniosek o PESEL otrzymuje w tej sprawie pisemną odpowiedź - a także numer na piśmie, jeśli wniosek o numer został rozpatrzony pozytywnie.

Jeśli otrzymał Pan numer ustnie - najprawdopodobniej otrzyma go też Pan wkrótce pocztą. Jeśli tak się nie stanie, może Pan wystąpić o udostępnienie numeru na piśmie do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA - tel. (22) 60 28 450.

Jeśli o numer PESEL występowała w Pana imieniu gmina lub pracodawca - to oni powinni otrzymać pisemną odpowiedź z MSWiA w sprawie Pana numeru i udostępnić numer Panu, także na piśmie.


Data odpowiedzi:

2010-01-18 10:23:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii